Asiakasrekisteriin liittyvä henkilötietorekisterin periaatteet

1. Henkilötietojen käsittelyn syy

Käsittelemme henkilötietoja koska:

(i) rekisteröity (asiakas, muu kuin toimeksiantaja) on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

Olemme vastaanottaneet asiakastietoja yritysten edustajilta (tai yksityishenkilöiltä) eri tilaisuuksissa kuten messuilla, palavereissa ja/tai sähköpostiyhteydenottojen sekä puhelinyhteydenottojen kautta. Käytämme näitä tietoja asiakasrekisterissämme. Näiden tietojen erityinen tarkoitus on ottaa yhteyttä ja tarkistaa mm onko asiakkaalla tarvetta uusiin patenttihakemuksiin tai muihin teollisuusoikeuksiin liittyviin palveluihin.

2. Kerättävät henkilötiedot

Asiakasyrityksen edustajan (tai yksityishenkilön) tiedot asiakasrekisteriin liittyen:

Yrityksen nimi, henkilön nimi, henkilön asema yrityksessä, tarvittavat yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, Skype ID etc) yhteydenottoa varten.

3. Rekisterin pitäjä ja pääsy tietoihin.

Rekisterin pitäjä: Moosedog Oy.

Tietoihin on pääsy Moosedog Oy:n nimetyillä henkilöillä.

Tiedot säilytetään salasanalla suojatun järjestelmän osassa, johon on normaalisti pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

4. Tarkastusoikeus

Asiakasyrityksen edustaja (tai yksityishenkilö) voi käyttää tarkastusoikeuttaan ja selvittää, mitä tietoja hänestä on asiakasrekisteriin tallennettu. Tarkastusoikeutta pyydetään Moosedog Oy:lta allekirjoitetulla asiakirjalla. Moosedog Oy:lla on sitä pyytäessä, viivytyksettä korjattava tai poistettava asiakasrekisterissä oleva sellainen tieto, jota ei tarvita velvoitteiden noudattamiseksi.

Versio 21.5.2018