EUROOPA Patendivolinik,
tegevdirektor


Janne

Janne Aaltonen omab enam kui 15 aastat kogemusi telekommunikatsiooni, investeeringute, innovatsiooni ning uute lahenduste ja ideede kaitsmise valdkonnas. Janne on visionäär, kes loob ja teostab jätkusuutlikke kasvustrateegiaid tegutsevatele ja varajase faasi ettevõtetele.

Janne on patendibüroo Moosedog tegevjuht ja asutaja. Enne Moosedog asutamist oli ta CVON Ltd. tegevjuht, kus ta ehitas üles ja kommertsialiseeris patendiportfelli mobiiliturunduse valdkonnas. Ühtlasi kuulus ta maailma esimese reklaamidega rahastatud mobiilioperaatori Blyk meeskonda. Enne startuppide aega oli Janne Nokia Ventures Organization äriarendusjuht, kus ta oli mobiiltelevisiooni ärisuuna asutaja ja peamine innovaator.

Janne omab PhD kraadi telekommunikatsiooni valdkonnas ning on enam kui 200 patenditaotluse ja patendi autor mobiilside teenuste valdkonnas. 2007. aastal valiti ta Soomes aasta inseneriks.

EUROOPA Patendivolinik


ANU

Anu Maasik on töötanud patendi valdkonnas viimased 8 aastat. Ta omandas Euroopa patendivoliniku kutse 2018. aastal ja on Eesti patendivolinik alates 2016. aastast. Enne Patendibürooga Moosedog ühinemist töötas ta Eestis AAA Patendibüroos. Anule meeldib klientide nõustamine innovatsiooni kaitse osas ja patenditaotlustega tegelemine erinevates tehnoloogia valdkondades. Tal on magistrikraad Keemia- ja Keskkonnakaitsetehnoloogia Tallinna Tehnikaülikoolist ning on võtnud osa mitmetest erinevatest õppeprogrammidest Euroopa patendiõiguse osas. Anu on epi (Euroopa Patendiameti kutseliste esindajate instituut), AIPPI (Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon) ja Eesti Patendivolinike Koja kutsekomisjoni liige.

Innovatsiooniekspert


Juha

Juha Salo omab enam kui 15 aastat kogemusi telekommunikatsiooni valdkonnas ja ettevõtluses ning enam kui 7 aastat kogemusi meditsiinitehnoloogiate ning investeeringute, innovatsiooni ning uute lahenduste ja ideede kaitsmise valdkonnas.

Enne liitumist Moosedog patendibürooga oli ta asutaja ja tegevjuht ettevõttes TactoTek Inc. ja Nokia Ventures Organization tegevjuht, kus ühtlasi oli ka mitmete ärisuundade, sh mobiilse televisiooni, peamine innovaator ja asutaja.

Juha omab Lic. Tech kraadi digitaalse pilditöötluse valdkonnas ning on enam kui 200 patenditaotluse ja patendi autor erinevates tehnoloogiavaldkondades.

ip RIGHTS SPECIALIST


ALIISA

Aliisa Siivonen (Magistrikraad Õigusteaduses ja Tehnoloogias) on rahvusvahelise õigusalase taustaga noor ja kirglik intellektuaalomandi õiguste spetsialist. Ta on õppinud Tallinna Ülikoolis ja Hollandis Tilburgi Ülikoolis ning enne Moosedogi patendibürooga liitumist töötas ta Euroopa Nõukogu Interneti Juhtimise üksuses. Lisaks intellektuaalomandi õigustele on ta ekspert ka ärisaladuste alal. Väljaspool tööaega naudib Aliisa reisimist ning talle meeldivad digimängud, head veinid ja õlled.

Patendivolinik


mikk

Mikk Putk omab patendivaldkonnas kogemusi üle 17 aasta. Ta on Eesti patendivolinik, osaliselt kvalifitseerunud Euroopa patendivolinik ning kvalifitseeritud patendiinfo ekspert.

Ta on mentor erinevates startup programmides, lektor erinevatel intellektuaalomandi alastel seminaridel, intellektuaalomandi strateegia külalislektor Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas ja assotsieerunud partner Leedu patendibüroos Metida.

Enne patendibürooga Moosedog ühinemist oli ta partner ja patendivolinik Sarap & Putk Patendibüroos. Samuti on ta olnud asutaja erinevates startuppides ning arendanud mitmesuguseid patendiuuringute,  intellektuaalomandi hindamise tööriistu.

Patendivolinik


Ruchi

Ruchi Garbyal omab enam kui 13 aastat kogemust intellektuaalomandi valdkonnas. Ta on lõpetanud India Kanpuri Tehnikainstituudi (Indian Institute of Technology Kanpur, India) arvuti- ja inseneriteaduse alal ning on registreeritud India patendivolinik.

Ruchi on tegelenud peamiselt arvutiteaduse, optika, elektroonika ja mehaanikaga seotud patenditaotlustega. Ta tegeleb mitmesuguste leiutistega seotud aspektidega, sealjuures patenditaotluste koostamisega ja patendiametite järelpärimistele vastamisega ning klientide nõustamisega patentsuse, patendi kehtivuse ja patendiõiguste rikkumise osas. Ta on osalenud ka patendipraktikute koolitamises.

Väljaspool tööaega meeldib Ruchile aiandus, õppida toidu ja toitainete kohta, jalutada looduses ning sõita jalgrattaga.

Innovatsiooniekspert,
Rahastamise ekspert


Timo

Timo Lahnalampi omab laialdasi kogemusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate uuringutes ja arenduses ning interneti videoteenuste müügis. Viimastel aastatel on Timo töötanud nõustajana mitmetes EU poolt rahastatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate projektides ning aidanud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel taotleda EU rahastust.