Patendivolinik,
tegevdirektor


Janne

Janne Aaltonen omab enam kui 15 aastat kogemusi telekommunikatsiooni, investeeringute, innovatsiooni ning uute lahenduste ja ideede kaitsmise valdkonnas. Janne on visionäär, kes loob ja teostab jätkusuutlikke kasvustrateegiaid tegutsevatele ja varajase faasi ettevõtetele.

Janne on patendibüroo Moosedog tegevjuht ja asutaja. Enne Moosedog asutamist oli ta CVON Ltd. tegevjuht, kus ta ehitas üles ja kommertsialiseeris patendiportfelli mobiiliturunduse valdkonnas. Ühtlasi kuulus ta maailma esimese reklaamidega rahastatud mobiilioperaatori Blyk meeskonda. Enne startuppide aega oli Janne Nokia Ventures Organization äriarendusjuht, kus ta oli mobiiltelevisiooni ärisuuna asutaja ja peamine innovaator.

Janne omab PhD kraadi telekommunikatsiooni valdkonnas ning on enam kui 200 patenditaotluse ja patendi autor mobiilside teenuste valdkonnas. 2007. aastal valiti ta Soomes aasta inseneriks.

Innovatsiooniekspert


Juha

Juha Salo omab enam kui 15 aastat kogemusi telekommunikatsiooni valdkonnas ja ettevõtluses ning enam kui 7 aastat kogemusi meditsiinitehnoloogiate ning investeeringute, innovatsiooni ning uute lahenduste ja ideede kaitsmise valdkonnas.

Enne liitumist Moosedog patendibürooga oli ta asutaja ja tegevjuht ettevõttes TactoTek Inc. ja Nokia Ventures Organization tegevjuht, kus ühtlasi oli ka mitmete ärisuundade, sh mobiilse televisiooni, peamine innovaator ja asutaja.

Juha omab Lic. Tech kraadi digitaalse pilditöötluse valdkonnas ning on enam kui 200 patenditaotluse ja patendi autor erinevates tehnoloogiavaldkondades.

Euroopa patendivolinik


Kaisa

Kaisa Suominen omab enam kui 20 aastat kogemusi intellektuaalomandi valdkonnas, peamiselt erapraksises aga ka tööstuses.

Kaisa on varasemalt töötanud patendivolinikuna Berggren Group patendibüroos üle 15 aasta, sh 5 aastat Turun Patenttitoimisto Oy tegevjuhina. Ta on töötanud ka patendiinsenerina mitmetes väiksemates ja suuremates tööstusettevõtetes Soomes ja välisriikides.

Kaisa osaleb aktiivselt uute patendivolinike väljakoolitamises juhendades nii praktilise töö kui patendiõiguse osas. Ta koolitab ka patendivolinikke Euroopa patendivoliniku eksamiks Ceipi Strasbourg koolitustel prantsuse keelses osas ning on Wolters Kluwer’i poolt kirjastatud raamatu “Visser’s Annotated European Patent Convention” kaasautor.

Kaisa omab MSc kraadi materjalitehnoloogia valdkonnas ning on kvalifitseeritud Euroopa patendivolinik aastast 2003. Kaisa on lõpetanud epi/Ceipi patendivaidluste alase kursuse ”Patent Litigation in Europe” (2006-2007) ja selle uuendatud versiooni 2014. aastal seoses Euroopa ühtse patendikohtu süsteemiga.

EU kaubamärgivolinik,
Intellektuaalomandi jurist


Jarmo

Jarmo Talvitie on immateriaalsete õiguste valdkonnas töötanud ligi 20 aastat. Enne ühinemist Moosedog patendibürooga 2014 aastal töötas Jarmo patendibüroos Berggren Oy intellektuaalomandi juristina ja EU kaubamärgi volinikuna hallates patendi ja kaubamärgi alaseid kohtuvaidlusi ning EU kaubamärgi registreeringuid. Ta oli kaubamärgi- ja õigusosakonna juht 8 aastat ning samal ajal osales aktiivselt ettevõtte e-teenuste väljatöötamises.

Innovatsiooniekspert,
Rahastamise ekspert


Timo

Timo Lahnalampi omab laialdasi kogemusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate uuringutes ja arenduses ning interneti videoteenuste müügis. Viimastel aastatel on Timo töötanud nõustajana mitmetes EU poolt rahastatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate projektides ning aidanud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel taotleda EU rahastust.

Patendivolinik


mikk

Mikk Putk omab patendivaldkonnas kogemusi üle 17 aasta. Ta on Eesti patendivolinik, osaliselt kvalifitseerunud Euroopa patendivolinik ning kvalifitseeritud patendiinfo ekspert.

Ta on mentor erinevates startup programmides, lektor erinevatel intellektuaalomandi alastel seminaridel, intellektuaalomandi strateegia külalislektor Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas ja assotsieerunud partner Leedu patendibüroos Metida.

Enne patendibürooga Moosedog ühinemist oli ta partner ja patendivolinik Sarap & Putk Patendibüroos. Samuti on ta olnud asutaja erinevates startuppides ning arendanud mitmesuguseid patendiuuringute,  intellektuaalomandi hindamise tööriistu.