Kliendiregistriga seotud isikuandmete töötlemise põhimõtted

1. Isikuandmete töötlemise põhjused

Me töötleme isikuandmeid järgmistel põhjustel:

i) klient (välja arvatud taotleja) on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Oleme saanud klienditeavet ettevõtte esindajalt (või üksikisikult) erinevatel juhtudel, näiteks messidel, kohtumistel ja/või e-posti ja telefoni teel. Me kasutame saadud teavet oma kliendiregistris kliendiga kontakteerumise eesmärgil. Näiteks, et kontrollida, kas klient vajab uusi patenditaotlusi või muid tööstusomandi kaitsega seotud teenuseid.

2. Kogutavad isikuandmed

Kliendi ettevõtte esindaja (või üksikisiku) andmed kliendiregistri jaoks:

Ettevõtte nimi, kontaktisiku nimi, kontaktisiku positsioon ettevõttes, kontaktandmed (e-post, telefoni number, Skype ID, jms).

3. Registripidaja juurdepääs teabele

Registripidaja: Moosedog Oy

Juurdepääs isikuandmetele on antud Moosedog Oy poolt määratud isikutele.

Andmed on salvestatud parooliga kaitstud andmebaasis, millele on ligipääs ainult määratud isikutel.

4. Andmete kontrollimise õigus

Kliendi ettevõtte esindajal (või üksikisikul) on õigus kontrollida ja teada saada, mis andmeid tema kohta on kliendiregistris salvestatud esitades selleks Moosedog Oy-le vastava kirjaliku allkirjastatud päringu.

Soovi korral Moosedog Oy parandab viivitamatult või eemaldab kliendiregistrist informatsiooni, mis kohustuste täitmiseks ei ole vajalik.

V. 21.5.2018