Toimeksiantoihin liittyvän henkilötietorekisterin periaatteet

1. Henkilötietojen käsittelyn syy

Käsittelemme henkilötietoja koska:

(i) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

Käytännössä tarvitsemme esim. keksijöiden/mallin luojan henkilötietoja patenttihakemuksen tekemistä varten. Yrityksen/hakijan yhteyshenkilön tiedot tarvitaan mm. toimeksiantojen ohjeiden pyytämistä varten.

(ii) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Usein hakija on eri kuin keksijä. Keksijän tiedot tarvitaan hakijan oikeuksien turvaamiseksi. Lisäksi käytännössä kaikissa maissa keksijän/mallin luojan tiedot on pakko toimittaa virastoon.

2. Kerättävät henkilötiedot

Yrityksen/hakijan edustajan tiedot toimeksiantoihin liittyen:

Yrityksen/hakijan nimi, henkilön nimi, henkilön asema yrityksessä/hakijaan nähden, tarvittavat yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, Skype ID etc.) yhteydenottoa ja toimeksiantojen vahvistamista varten.

Keksijätiedot toimeksiantoihin liittyen:

Keksijän nimi, keksijän kotiosoite, keksijän kansallisuus ja/tai kotipaikka, teollisoikeuteen liittyvä viite (patenttinumero, hakemusnumero, keksinnön nimi tai muu viite, yleisesti teollisoikeuteen (patentti, tavaramerkki, mallisuoja) liittyvä numero), keksijän yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, Skype ID etc.) yhteydenottoa ja toimeksiantojen toteuttamista varten. Keksijän suhde hakijaan nähden.

3. Rekisterin pitäjä ja pääsy tietoihin

Rekisterin pitäjä: Moosedog Oy.

Tietoihin on pääsy Moosedog Oy:n henkilökunnalla. Osaan toimeksiannoista kuuluu oleellisesti toimeksiantoihin liittyvien tietojen jakaminen toimeksiannon tai sen osan toteuttavalle alihankkijalle (teollisoikeuksien hakuprosessin aikana ja niiden voimassaolon aikana käytettävät alihankkijat kuten ulkomaalaiset asiamiehet) sekä viranomaisille.

Tiedot säilytetään salasanalla suojatun järjestelmän osassa, johon on normaalisti pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

4. Tarkastusoikeus

Yrityksen edustaja (toimeksiantoihin liittyen) voi käyttää tarkastusoikeuttaan ja selvittää, mitä tietoja hänestä on asiakasrekisteriin tallennettu. Tarkastusoikeutta pyydetään Moosedog Oy:lta allekirjoitetulla asiakirjalla. Moosedog Oy:lla on sitä pyytäessä viivytyksettä korjattava tai poistettava asiakasrekisterissä oleva sellainen tieto, jota ei tarvita velvoitteiden noudattamiseksi.

Keksijä (toimeksiantoihin liittyen) voi käyttää tarkastusoikeuttaan ja selvittää, mitä tietoja hänestä on asiakasrekisteriin tallennettu. Tarkastusoikeutta pyydetään Moosedog Oy:lta allekirjoitetulla asiakirjalla. Asiakirjassa on oltava valtuutus teollisoikeuden hakijalta/haltijalta siitä, että keksijällä on oikeus saada keksintöön liittyviä tietoja. Moosedog Oy:lla on sitä pyytäessä viivytyksettä korjattava tai poistettava asiakasrekisterissä oleva sellainen tieto, jota ei tarvita velvoitteiden noudattamiseksi.